Karta Seniora skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie Gminy Szczaniec. Program promuje aktywne spędzanie wolnego czasu, zachęca do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz daje możliwość preferencyjnego zakupu towarów i usług.

  

Aby otrzymać Kartę Seniora osoba uprawniona składa wniosek o wydanie Karty, który można złożyć osobiście w Centrum Usług Społecznych w Szczańcu lub przesłać pocztą na adres Centrum Usług Społecznych, ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec.


 

Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Karta Seniora

  • kierowana jest do seniorów w wieku 60 lat i powyżej, zamieszkujących na terenie Gminy Szczaniec;
  • jest imienna, wydana bezterminowo oraz posiada unikalny numer;
  • wydawana jest bezpłatnie;
  • nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności;
  • ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom;
  • ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej.

 

Po odbiór Karty należy zgłosić się z dokumentem tożsamości do Centrum Usług Społecznych w Szczańcu, ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec w godzinach poniedziałek 07:00-16:00, wtorek – środa 07:00-15:00 oraz piątek 07:00-14:00